Dela na Podrečju se že zaključujejo, nov most dobil asfaltno prevleko

Konec meseca januarja smo na našem portalu pisali o rekonstrukciji mostu čez Mlinščico na Podrečju pri Domžalah, takrat so namreč nekateri posamezniki menili, da je investicija nepotrebna, saj bi lahko krajani Podrečja vodostaj Mlinščice brez kakršnegakoli problema preskakovali ter, da se na omenjenem gradišču gradbeni stroji brez potrebe premikajo iz enega konca na drugega. Danes smo ponovno obiskali to gradbišče, kjer že poteka asfaltiranje. Se pravi, da se investicija počasi zaključuje.

Na Občini Domžale so nam takrat v zvezi z investicijo povedali, da je bila poleg rekonstrukcije mostu, ki je vsebovala novo betonsko ploščad ter ureditev brežine s škarfo, zgrajena tudi nova plinovodna in vodovodna povezava, ki je prej potekala pod obstoječim mostom. Istočasno je bila na območju gradnje izvedena rekonstrukcija elektro in telekomunikacijskega omrežja, uredila pa se je tudi dovozna cesta s pločnikom. So se pa dela zaradi neustreznih vremenskih pogojev zavlekla. Ker so pogoji za asfaltiranje že ustrezni, so izvajalci del danes pričeli z asfaltiranjem, vsa zaključna dela pa naj bi se končala v tem tednu.

Ob našem obisku gradbišča nam je delovodja povedal, da novi most stoji na železobetonskih pilotih premera 60 cm, v zemljo pa so zakopani kar 13,6 metra. Po njegovih besedah je bil kar projekt zahteven projekt, saj so morali med kopanjem paziti na cevi vodovoda, električnega kabla, plinovoda, PTT kabla in optičnega kabla. Poleg mostu so uredili tudi brežino in sicer je ena stran kamnita, druga pa betonirana.

V času del življenje v Podrečju ni zastalo, saj so bili urejeni obvozi, za  potrebe varne poti v šolo pa je bila za pešce zgrajena nadomestna brv, preko katere je bilo mogoče prečkati Mlinščico in varno nadaljevati pot do šole v Dobu.

Na Občini Domžale so nam še povedali, da se zavedajo, da vsaka dela lokalnim prebivalcem prinesejo tudi določene neprijetnosti. Po končanju del se bodo stroji umaknili, investicija bo pa ostala.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi